दिशादर्शक
विषय

महाराष्ट्र राज्य युआयडी संघ

यु. आय. डी. संदर्भात, कृपया uid@maharashtra.gov.in वर इमेल पाठवा

महाराष्ट्र राज्य सरकार

नाव भूमिका इमेल
श्री .व्ही. के. गौतम प्रधान सचिव, माहिती तंत्रज्ञान(सा.प्र. वि.) psec.it@maharashtra.gov.in
श्री. म. संकरनारायणन संचालक, माहिती तंत्रज्ञान director.it@maharashtra.gov.in
श्री. रविन्द्र धामणीकर राज्य नोडल अधिकारी assttech1.it@maharashtra.gov.in

राज्य प्रकल्प सनियंत्रण पथक

नाव भूमिका इमेल
नचिकेत जोशी सल्लागार uid@maharashtra.gov.in

तांत्रिक कार्यसंघ

तांत्रिक समर्थन सर्व कार्य दिवसात 3:00 PM ते 5:00 PM दरम्यान उपलब्ध असेल.

नाव भूमिका इमेल
सौरभ पिंपळे सॉफ्टवेअर अभियंता saurabh.pimple@mahaonline.gov.in

पश्चिमी परिक्षेत्र युआयडीएआय विभागीय कार्यालय कार्यसंघ

नाव भूमिका इमेल
प्रशांत पी. सिंह सहाय्यक महासंचालक adg3.romumbai@uidai.gov.in
सुमनेष जोशी सहाय्यक महासंचालक adg1.romumbai@uidai.gov.in