दिशादर्शक

विशिष्ट ओळख, महाराष्ट्र शासन, आपले स्वागत करीत आहेत.

युआयडी इनोव्हेशन लॅब

ओपन डेटा आणि गणनविधीचे प्रकाशन

अधिक युआयडी इनोव्हेशन लॅब

प्रमुख कामगिरी